Celon Pharma chce pozyskać z giełdy 216 mln zł na inwestycje

Celon Pharma, polska firma biotechnologiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zakończyła budowę księgi popytu. Spółka zaoferuje w ofercie publicznej 6 mln akcji po cenie 36 zł za akcję. Cena maksymalna w ofercie wynosiła 45 zł za akcję.