Dystrybutor odzieży zwiększa przychody i zyski pomimo pandemii. Pomogły nowe sklepy

Realizacja strategii oraz istotna poprawa zysku za sprawą maksymalizacji utrzymujących się wyników handlowych przez wszystkie marki detaliczne – tak Pepco Group, właściciel sieci sklepów Pepco i Dealz podsumował śródroczne wyniki za I półrocze zakończone 31 marca 2021 r.