Nowe ogłoszenie koncesyjne KRRiT

Najprawdopodobniej już wkrótce w Kościanie i Rawiczu w Wielkopolsce będzie można słuchać nowej stacji. We wtorek, 20 maja, w prasie ukazało się Ogłoszenie KRRiT o możliwości rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego. O zgodę na nadawanie mogą się ubiegać istniejący nadawcy chcący nadawać program „o charakterze uniwersalnym i udziale tematyki lokalnej w dziennej porze nadawania, w wymiarze nie mniejszym niż 10% tygodniowego czasu nadawania”. Stacja ma nadawać w Kościanie na częstotliwości 88,0 MHz (ERP 0,1 kW), natomiast w Rawiczu na 101,4 MHz (ERP 0,1 kW). Wnioski można składać do 20 czerwca 2003 roku. /ks/