Odzieżowa grupa notuje obniżkę przychodów

Grupa kapitałowa CDRL mocno odczuła skutki pandemii COVID-19. W okresie od stycznia oraz od 27 lutego do 3 maja 2021 roku zamknięte były w Polsce centra handlowe. W pozostałych krajach sklepy również działały w ograniczonym zakresie. Spowodowało to obniżenie przychodów ze sprzedaży w spółce CDRL o 1 proc. w ujęciu rocznym. Spadek obrotów w sklepach stacjonarnych częściowo przejął kanał internetowy.