Radio Jard (było: Radio Jard i Jard2)

Od 1 stycznia JARD Białystok – zmiany…. Stare hasło (Radio Jard – Gramy tylko przeboje) zastąpiło nowe – PRZEBÓJ ZA PRZEBOJEM RADIO JARD. Wymienione zostały również wszystkie sygnały dźwiękowe (jingle)

szerzej www.jard.pl