Skarbówka będzie musiała mieć powody, by wstrzymać przedawnienie

Jeżeli fiskus nie uzasadni, dlaczego wszczął postępowanie karnoskarbowe, to zobowiązanie podatkowe się przedawni – takiego zdania są eksperci, komentując poniedziałkową uchwałę NSA (sygn. akt I FPS 1/21).