Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury ma za sobą dynamiczną poprawę

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w czerwcu 2021 r. zmienił się nieznacznie w stosunku do wartości sprzed miesiąca (wzrost zaledwie o 0,2 punktu). Nie mniej jednak w minionych trzech miesiącach skala poprawy wskaźnika była bardzo dynamiczna – podaje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).